O mnie

O mnie
Dyplomowany psycholog (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia sądowa), terapeuta oraz doświadczony trener i szkoleniowiec.

Specjalizuję się w pomocy i terapii psychologicznej osób zmagających się ze stresem, trudnościami adaptacyjnymi, przewlekłymi przeciążeniami natury emocjonalnej oraz interwencjach w sytuacjach kryzysowych. Na co dzień pracuję z osobami narażonymi na silne emocje i stres zawodowy. Obejmuję kompleksowym wsparciem psychologicznym pracowników firm i korporacji oraz działam w obszarze psychologii penitencjarnej. Znam od wewnątrz specyfikę pracy w służbach mundurowych i obciążenia, na które narażeni są funkcjonariusze.

Wykorzystuje metody, techniki oraz narzędzia, których skuteczność została potwierdzona naukowo.

Jestem psychologiem (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014 r.; specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia sądowa) i psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy terapeutycznej integruję podejście poznawczo-behawioralne (CBT) z psychodynamicznym rozumieniem człowieka. Wspierając klientów we wprowadzaniu zmiany wykorzystuje techniki ACT (Terapia Akceptacji i Zaangażowania), RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania), Terapii Schematów oraz psychodramę. Niezależnie od indywidualnie dobranych metod pracy, bazuję przede wszystkim na bezpiecznej i opartej na zaufaniu relacji terapeutycznej.

W swojej pracy łącze doświadczenie zdobywane w wielu miejscach, różniących się pod kątem specyfiki pracy psychologa i świadczonych form pomocy.

Korzystam z wiedzy zdobywanej na przestrzeni lat w poradni zdrowia psychicznego, poradni psychologicznej, dziennym oddziale psychiatrycznym, areszcie śledczym, zakładzie karnym typu zamkniętego, oddziale terapeutycznym zakładu karnego dla osób uzależnionych, oddziale terapeutycznym zakładu karnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zaburzeniami zachowania, ośrodku diagnostycznym, centrum organizacji pozarządowych, NGO (fundacje i stowarzyszenia), dziennym domu pomocy dla seniorów, placówce opiekuńczo-resocjalizacyjnej dla mężczyzn, ośrodku wsparcia dla kobiet oraz w sektorze prywatnym.

Pracuję terapeutycznie oraz warsztatowo w procesach indywidualnych i grupowych.

Jestem wieloletnim trenerem w komercyjnych i społecznych projektach z zakresu kształtowania i wzmacniania umiejętności interpersonalnych. Szkolę menedżerów w zakresie psychologicznych aspektów efektywnego zarządzania, komunikacji w zespole oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Posiadam również doświadczenie w pracy doradczej i sprzedażowej.

Rozwój kwalifikacji zawodowych traktuję jako swój zawodowy obowiązek.

Systematycznie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz konferencjach. W stałym rozwoju zawodowym kładę nacisk na aktualizowanie wiedzy o najnowsze doniesienia naukowe. Pracuje w oparciu o metody, których skuteczność została potwierdzona. Jestem również członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Naczelną wartością w pracy psychologa jest dla mnie dobro drugiego człowieka.

Stale dbam o profesjonalizm, bezpieczeństwo i najwyższy możliwy standard mojej pracy. Kieruję się zasadami kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję w oparciu o kodeks etyczny psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkiem. Pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii PTP. Korzystam również z superwizji grupowych oraz interwizji zespołowych.

Prywatnie – zapalona pasjonatka sportów siłowych.

W osiąganiu swoich celów treningowych wykorzystuję wiedzę z zakresu treningu mentalnego, procesów motywacyjnych w sporcie oraz psychodietetyki.