W firmie

Nieobecny pracownik

Nieobecny pracownik

Śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, problemy rodzinne. Mówi się, że o trudnych chwilach w życiu nie należy zbyt wiele mówić w pracy. Życiowe doświadczenia będzie jednak widać po pracownikach. Przecież wszyscy jesteśmy … ludźmi. 

Pracownik zachowuje się inaczej?

To nieprofesjonalne mieszać życie osobiste i zawodowe – ile razy to słyszałeś? Czasem niemożliwym jest zostawienie prywatnych spraw przed drzwiami miejsca pracy. Naturalnym jest, że kryzysy osobiste będą wpływać na wydajność zawodową. Pracownicy mogą być rozbici, nieobecni, gorzej wykonywać swoje obowiązki. Niektórzy staną się bardziej kłótliwi, rozdrażnieni. Inni będą płakać. 

Jak długo ten stan będzie trwać, zależy w dużej mierze od rodzaju przeżycia (choroba, śmierć, rozwód, utrata dziecka). Na przykład – po śmierci bliskich osób naturalnym jest, że proces przechodzenia przez żałobę jest długi i może trwać kilka miesięcy. Podobnie może być z innymi ważnymi rozstaniami czy rozwodem. W czasie trwania, znaczenie ma też osobowość pracownika i jego wcześniejsze zaangażowanie w obowiązki zawodowe. 

Depresja, bezradność i przekonanie o braku wyjścia z sytuacji doprowadzają część osób do ostateczności – podjęcia decyzji o odebraniu sobie życia.  Zdarza się, że samobójstwa popełniane są w miejscu pracy.

Samobójstwo pracownika

To mit, że ktoś kto sygnalizuje chęć odebrania sobie życia tego nie zrobi. Nie wolno lekceważyć takich sytuacji, bo stanowią realne zagrożenie życia. Tutaj rozmowy z pracodawcą czy szefem działu kadr nie są wystarczające. Niezbędne jest profesjonalne wsparcie psychologa.

W przypadku nieudanego zamachu samobójczego pracownik musi zostać objęty natychmiastową opieką medyczną i psychologiczną. W sytuacjach kryzysowych takich jak śmierć lub samobójstwo w pracy również całemu zespołowi należy zapewnić odpowiednie wsparcie. 

Według ostatnich dostępnych policyjnych statystyk – na 2017 – 2018  r. – w Polsce życie odebrało sobie 11 139 osób. Wśród przyczyn, wymienić można również te które wskazują na środowisko zawodowe. Mobbing, cybermobbing, znęcanie były powodem 10 zamachów na własne życie, problemy w szkole lub pracy – 149, nagła utrata źródła utrzymania – 124. Najczęstszym wśród ustalonych powodów była choroba psychiczna/zaburzenia psychiczne (2247). One również, choć pośrednio, wiążą się ze środowiskiem pracy.

Jak pomóc pracownikowi?

Już w latach 80. ubiegłego stulecia wykazano, że u ok. 75% osób korzystających z pomocy psychiatrycznej problemy natury psychicznej wiążą się z brakiem zadowolenia z pracy i brakiem umiejętności odprężania (dane WHO). Późniejsze badania wykazały, że w krajach UE ponad 40 mln osób cierpi z powodu stresu w miejscu pracy.

Zapobieganie i zwalczanie stresu w miejscu pracy nie powinno stanowić jednorazowej interwencji, ale odbywać się jako proces i to na wszystkich szczeblach. Coraz więcej firm jest świadomych tego, jak ważne jest wsparcie pracowników w trudnych sytuacjach. Interwencje kryzysowe, wsparcie, a nawet długoterminowa terapia – pomoc psychologiczna dla firm to coraz częściej zapewniany przez pracodawcę benefit pozapłacowy. Dzięki temu, wielu trudnym sytuacjom w miejscu w pracy można zapobiec. Jak zrobić to mądrze? O tym, jak i po co zarządzać stresem w firmie przeczytasz tutaj.

Potrzebujesz wsparcia lub szkoleń dla swojego zespołu? Skontaktuj się ze mną, a pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.